Instrukcja użytkowania

Dekoracja oświetleniowa
LAMPKI    LED
3V/ -50Hz max. 0,9W

 • Lampki zasilane są bateriami typu AA (tzw. paluszki).

 • Przed włączeniem lampek należy upewnić się, czy lampki nie są uszkodzone i czy wszystkie elementy kompletu są ze sobą trwale połączone oraz znajdują się w oprawkach.

 • Łańcuch LED posiada niewymienne diody LED.

 • Zabrania się używania lampek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek ich części.

 • Nie należy umieszczać lampek w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie, zamoczenie lub inne uszkodzenie.

 • Lampki nie są zabawkami dla dzieci. Nie wolno dopuszczać do dotykania, rozkręcania czy też zabawy przez dzieci.

 • Wyłączyć lampki przed wyjściem z domu i na noc.

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.


W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie
  – przekreślony kołowy kontener na odpady.

 • Nieprzestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne.

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać bezpłatnie do sklepu, w którym został on zakupiony. Następnie jest on przekazywany do wyspecjalizowanej organizacji zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem, w tym recyklingiem i unieszkodliwianiem składników niebezpiecznych.

Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.